Term: Usability

published on

August 7th, 2009 and tagged with SwedishTermUsability

Usability eller användarvänlighet som det översätts till svenska är ett begrepp som används för att benämna ett systems grad av komplexitet, alltså hur svårt det är att utföra vissa åtgärder och förstå hur saker och ting hänger ihop i systemet.

Inom interaktionsdesign och likväl webbdesign så får usability-begreppet allt större spelrum. För ett par år sedan fanns det bara verktyg som testade syntaktisk korrekthet som hjälp för oss webbutvecklare och designers. Idag har det dykt upp en hel uppsjö med verktyg för användarvänlighettester. Webbplatsen till min favoritpodcast publicerade för en månad sedan en artikel som tar upp 12 stycken verktyg för att testa just användarvänlighet. Utöver detta så är det naturligtvis viktigt att fortfarande göra manuella tester, speciellt med användare med funktionshinder, som till exempel blinda, döva och färgblinda.

Artikeln i sin helhet hittas på sitepoint.com.

Comments are closed.