Precis insett att om man är a…

published on

June 3rd, 2010 and tagged with twitter

Precis insett att om man är aktiv i en sektion annan än KM måste vara med städdagarna i #foo_bar trots att man är vrak. Baaahh!

Comments are closed.