#optsthlm, en vanlig cache i m…

published on

May 30th, 2011 and tagged with twitter

#optsthlm en vanlig cache i mobilen är kvar tills reboot. manifest-cache är kvar permanent(tills cachen rensas manuellt) #html5

Comments are closed.